Nyhedsbrev

Få nyheder om nye produkter og tilbud fra SUITEX.


Du kan naturligvis altid afmelde dig vores nyhedsbrev.

Forretningsbetingelser for SUITEX

Dækkende
Ved ethvert prøve eller køb af produkter og tjenesteydelser under brandet SUITEX - en del af A-GRUPPEN - (herefter benævnt SUITEX), anses nærværende forretningsbetingelser som en integreret del af handelsvilkårene.


Der skelnes mellem:
•    Fysiske produkter (hardware).
•    Ikke fysiske produkter (software).
•    Tjenesteydelser (service).


Priser
Priserne tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende priser oplyst på SUITEX websitet.
Alle priser på SUITEX produkterne og tjenesteydelser, er opgivet i den valuta der er anført i ordrebekræftelsen, opgivet eksklusiv leveringsomkostninger, forsikring, moms og andre lovbestemte afgifter.
Alle priser er genstand for nettoprisindeks regulering jf. Danmarks Statistik.


Betalingsbetingelser
Normalt betales produkterne og tjenesteydelser ved bestilling, online via SUITEX websitet.
Undtaget er visse tjenesteydelser hvori der indgår en Basis pris, der betales ved bestilling, og den variable del efterbetales jf. efterfølgende fremsendte faktura. Ved betaling af Basis pris, forpligter køber sig også til at betale den variable del, for hvilken betalingsfristen er faktura dato plus 10 dage.
Ved overskridelse af en betalingsfrist ved en evt. efterbetaling, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 110.- eksklusiv moms per rykker, samt morarenter i henhold til Renteloven.


Leveringsbetingelser
Fysiske produkter, der bestilles inden kl. 16 en bankdag og som er lagervare, afsendes som hovedregel næste bankdag. Levering sker til den på ordrebekræftelsen angivne adresse, og udgifter til emballage, transport, forsikring og administration, vil blive pålagt kunden.
Ikke fysiske produkter der bestilles inden kl. 16 en bankdag, afsendes som hovedregel næste bankdag.
Tjenesteydelser der bestilles inden kl. 16 en bankdag, bekræftes som hovedregel næste bankdag af den person der får hovedansvaret for levering af ydelsen.


Fortrydelses- og returret
Produkter og tjenesteydelser bestilt og købt via SUITEX websitet, er relevant lovgivning mv. for e-handel gældende. Produkter og tjenesteydelser bestilt og købt på anden vis, er der ingen fortrydelses- og returret.
Forudsætningen for at kunne returnere et produkt er, at returneret produkt fremstår som ny. Særligt for licenserede produkter gælder at disse ikke kan returneres, hvis emballagen er brudt.
For tjenesteydelser, såsom hjælp til opstart, undervisning, support og anden service m.v. gælder, at køb af ydelsen kan fortrydes inden 14 dage før leveringstidspunktet. Basispris, leverede og allerede anvendte ydelser, kan ikke fortrydes (krediteres).


Supplerende ydelser
Hotline og andre supportydelser indgår ikke som standard i prisen for SUITEX software licenser.
Support foregår som hovedregel via email. Forudsætningen for at kunne yde support er, at der ingen restancer er, at der er tilkøbt og brugt share ydelser (fildelingstjeneste) - og givet tilladelse til at tilgå de deri lagte filer.
Support afregnes på timebasis, til de enhver tid gældende takster oplyst på SUITEX websitet. Fjernsupport afregnes med minimum 0,25 time, og on-site med minimum 2,5 time. Kørsel, broafgifter, færgebilletter og ophold faktureres efter faktiske udgifter (kørsel efter statens højeste kilometer takst).


Abonnementer og Serviceaftaler

SUITEX tilbyder ingen service aftaler.
På SUITEX software ydes der dog gratis fejlretning, såfremt der er tilkøbt og brugt share ydelser (fildelingstjeneste) - og givet tilladelse til at tilgå de deri lagte filer.
Ved angivelse af fundne fejl i SUITEX software, beder vi om at data fremsendes til SUITEX per email, med udførlig beskrivelse af fejlens hændelse og konsekvenser, samt relevante skærmbilleder der præcist angiver hvor fejlen opstod i programmet. Vore teknikere vil efterfølgende forsøge at genskabe fejlen. Er der tale om en fejl, vi kan genskabe, vil fejlen blive rettet hurtigst muligt.


Reklamation
Der skelnes mellem beregningsfejl og uhensigtsmæssigheder.
Uhensigtsmæssigheder kan påpeges, men ikke reklameres over.
Kun beregningsfejl kan der reklameres over. Kontakt da øjeblikkeligt sælgeren med uddybende oplysning om fejlen, som beskrevet i pkt. Abonnementer og Serviceaftaler. Det aftales individuelt mellem sælger og bruger, hvordan håndteringen af fejlen finder sted.
Ved hardware fejl sendes hardwaren som udgangspunkt til reparation. Ved SUITEX software fejl leveres som udgangspunkt en tilsvarende SUITEX software uden samme fejl.


Ansvarsområde

SUITEX kan ikke garantere, at SUITEX software fungerer korrekt i enhver hardware og softwareopsætning. SUITEX software er optimeret til seneste version af Microsoft Windows platform og Office pakke. For uddybende information omkring kompatibilitet, henvises til SUITEX websitet.
SUITEX kan ikke påtage sig at dække eventuelle tab eller udgifter i forbindelse med fejl i programmet.
Der bør altid tages sikkerhedskopier af data, for at minimere eventuelle tab af data. Der henledes opmærksom på, at ændringer i hardware- eller softwarekonfigurationen på anvendt computer, kan betyde at SUITEX software ikke fungerer korrekt længere.


Ejendomsret
Køber, som står som ordregiver, har alene erhvervet brugsretten til SUITEX software. Ingen andre rettigheder er givet, eller kan erhverves, uden skriftligt samtykke fra SUITEX. Er køber privat person, er brugsretten alene til denne person. Er køber en virksomhed, er brugsretten alene til det CVR nummer der er tilknyttet køber og dertil knyttede aktiviteter. Arbejder en virksomhed med kunder / klienter hvori det erhvervede bruges, skal der erhverves 1 licens per CPR / CVR nummer for hver kunder / klienter hvortil SUITEX softwaren bruges.

Budget Excel Kassesystem Lønsystem Regnskab og Bogføring Online Regnskabsprogram Beregn løn Kørselsregnskab Faktura Excel Regnskabsprogram Excel Regnskab Excel